zeiss爱好者 发表于 2014-9-13 14:10:50

来抢金币咯,论坛很好,希望可以一直办下去

kangfu98 发表于 2014-9-13 20:40:31

我为什么不能激活?邮箱不能验证,收不到信。

kangfu98 发表于 2014-9-13 20:41:55

不能激活 我就不能下载了啊:'(

lixiaoling 发表于 2014-9-14 20:44:16

还能抢吗?:lol

admin 发表于 2014-9-17 14:11:05

kangfu98 发表于 2014-9-13 08:41 PM
不能激活 我就不能下载了啊

你的邮箱已经激活了,请查看下,人工帮你审核完毕。

admin 发表于 2014-9-17 14:11:25

kangfu98 发表于 2014-9-13 08:41 PM
不能激活 我就不能下载了啊

你的邮箱已经激活了,请查看下

江海洲 发表于 2014-9-21 11:07:34

只有22个人有回复

642428764 发表于 2014-9-22 19:40:35

谢谢楼主啦,俺们是穷人呀

huanhuan 发表于 2014-9-25 08:33:53

我也要抢:)

huanhuan 发表于 2014-9-26 14:49:35

:):):):):):):):):):):):)
页: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11
查看完整版本: 论坛重新开放,金币大力放松